Ceny

komerční fotografie je obor poměrně specifický a vyžaduje, aby cena byla přizpůsobena charakteru a pojetí konkrétní zakázky a vycházela z přání a představ zákazníka o finální podobě zakázky

rámcově nabízím klientům cenu 1 300,- Kč za hodinu vlastní fotografické práce

základní výše uvedená cena je pak případně individuálně navýšena o produkční náklady a počítačové zpracování pořízených dat, pokud je zákazník požaduje, nebo pokud jsou nezbytné k vyhotovení zakázky v požadované kvalitě